วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 08:33

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดังนี้

Read 1046 times Last modified on วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 10:54

Related items