วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 10:47

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๑  อัตรา  ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์    กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 1609 times Last modified on วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 10:52

Related items