วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 16:51

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙  จำนวน  ๑๕  อัตรา  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

Read 1140 times

Related items