วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2559 17:34

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๗ อัตรา

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  7  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1527 times