วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 13:57

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2559  ประกาศ  ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

 

Read 997 times Last modified on วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 14:26

Related items