วันเสาร์, 08 ตุลาคม 2559 08:40

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ครูพลศึกษา)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  (สัญญาจ้างปีต่อปี)  จำนวน  1  อัตรา ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ฝ่ายมัธยมศึกษา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1283 times Last modified on วันเสาร์, 08 ตุลาคม 2559 08:45