วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 18:14

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ครูพลศึกษา)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  ตำแหน่ง  ครูพลศึกษา  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                  ฝ่ายมัธยมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2559  มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 875 times

Related items