วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559 14:15

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  6  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1089 times