วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 10:14

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ครูพลศึกษา)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  ตำแหน่งครูพลศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ฝ่ายมัธยมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2559  บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

Read 787 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 10:19