วันอาทิตย์, 30 ตุลาคม 2559 10:07

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ.คหกรรมศาสตร์)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 828 times