วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559 14:40

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๑๒  อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 1537 times Last modified on วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559 14:47

Related items