วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559 15:46

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙   จำนวน  ๕  อัตรา  ลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 854 times