วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 09:45

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙  จำนวน  ๕  อัตรา  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

Read 703 times Last modified on วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 09:49

Related items