วันเสาร์, 24 ธันวาคม 2559 10:02

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ศูนย์ประสางานนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  7  อัตรา  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2559  บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

Read 915 times

Related items