วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 08:35

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  จำนวน  ๑๒  อัตรา  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

Read 1031 times