วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560 15:39

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  7  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1248 times

Related items