วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 12:55

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  จำนวน  ๔  อัตรา  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

Read 1119 times Last modified on วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 12:58