วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2559 11:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ลงวันที่ 2 เมษายน 2559 บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

Read 1127 times Last modified on วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2559 11:28

Related items