วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560 15:07

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  จำนวน  ๔  อัตรา  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

Read 958 times

Related items