วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560 09:39

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  10  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1623 times

Related items