วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 14:57

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐ จำนวน ๘ อัตรา  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

 

 

***  หมายเหตุ  ผู้สมัครตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ต้องเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ณ  ห้อง LAB ๒ ชั้น  ๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกสีม่วง)

Read 1159 times Last modified on วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 15:04