วันอังคาร, 05 กันยายน 2560 11:19

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๑๓  อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

หมายเหตุ ผู้สมัครทางไปรษณีย์  กรุณากรอกใบสมัคร ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน และแนบธนาณัติมาในซองให้เรียบร้อยคะ

Read 2834 times

Related items