วันเสาร์, 16 กันยายน 2560 16:48

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  จำนวน  ๘  อัตรา  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอนแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  กำหนดเวลาและสถานที่ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Read 1219 times

Related items