วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2560 10:37

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

Read 1174 times

Related items