วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 21:18

นศ.นิเทศศาสตร์ ผลิตผลงานคุณภาพ เข้าตานักข่าวพลเมือง ออกอากาศ Thai PBS

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ThaiPBS 1
 
ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 นางสาวชนิษฐา ตันสกุล และ นายธราธิป ทองฤกษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมอบรมนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำหรับการอบรมในครั้งนี้นักศึกษา ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้หลักการและวิธีการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว ร่วมกับนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อมวลชน ตลอดจนนักศึกษา และนักข่าวพลเมือง สำหรับสารคดีเชิงข่าวที่ตัวแทนนักศึกษาทั้งสองคนจากนิเทศศาสตร์ ทำการผลิตผลงานเพื่อนำเสนอต่อ Thai PBS มีชื่อว่า “ธนาคารปู ทางเลือกชาวประมงพื้นบ้าน” ณ พื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สำหรับประเด็นที่นักศึกษาเลือกนำเสนอนั้น เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านทำธนาคารปู เนื่องจากด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง ที่ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกทะเลได้ไกลเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงทรัพยากรอาหารทะเลที่หาจากริมฝั่ง อย่างปู หาได้น้อยลง จึงเกิดแนวคิดในการก่อตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเล ผ่านธนาคารปู ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทำให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน เพื่อหาข้อมูล สัมภาษณ์ชาวประมง และลงมือถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน สอดแทรกด้วยประเด็นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการใช้เทคนิคด้านการถ่ายทำ การเขียนสคริปท์ และการนำเสนอที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน ทำให้ผลงาน “ธนาคารปู ทางเลือกชาวประมงพื้นบ้าน” ได้รับเลือกให้ออกอากาศในช่วงรายการ นักข่าวพลเมือง C_REPORTERS Thai PBS เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.
 
ThaiPBS 2
 
นางสาวชนิษฐา ตันสกุล ได้กล่าวถึงรู้สึกหลังจากผลงานได้ออกอากาศ ว่า “ได้ศึกษาเรียนรู้หลักการผลิต และเทคนิคการถ่ายทำ จากการเรียนที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ สิ่งที่สำคัญต่อมา คือการได้ออกฝึกปฏิบัติ และลงมือผลิตรายการข่าว ในสถานที่จริง เหตุการณ์จริง สำหรับการเดินทางไปอบรมในครั้งนี้ ต้องขอบคุณสาขาวิชาฯ ที่ให้การสนับสนุน และช่วยประสานงาน จนมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักผลิตรายการมืออาชีพ ทำให้เข้าใจถึงเทคนิค และกระบวนการต่างๆ กว่าจะสำเร็จเป็นหนึ่งชิ้นงาน ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณชน สำหรับผลงาน ธนาคารปู ทางเลือกชาวประมงพื้นบ้าน ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่ช่วยจุดประกายให้เกิดความตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักข่าวคุณภาพ เพราะได้เห็นถึงพลังของการสื่อสาร และการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชน นำเสนอเรื่องราวดีๆ มีสาระ และเป็นประโยชน์”
 
ThaiPBS 3
 
ด้าน นายธราธิป ทองฤกษ์ กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่ได้เป็นนักข่าวพลเมือง ผลิตผลงานออกอากาศทางสถานีคุณภาพอย่าง Thai PBS ซึ่งมีโอกาสนำเสนอผลงานไปทั่วประเทศ และเผยแพร่ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย นอกจากประสบการณ์ทางเทคนิคที่ได้รับในระหว่างการผลิตแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับ คือ การคิดประเด็นและเรียงร้อยเรื่องราวเชิงข่าว ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูล แหล่งข่าว และการนำเสนอภาพที่สอดคล้องกับเรื่องราว รวมถึงมีความตระหนักถึงคุณค่าของประเด็นข่าวที่จะนำเสนอต่อประชาชน หลังจากนี้ ตั้งใจว่าจะฝึกฝนการผลิตรายการข่าวต่อไป และจะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพราะมีความตั้งใจอยากเป็นนักข่าวมืออาชีพในอนาคต อยากฝากบอกกับเพื่อนๆ ว่าพลเมืองทุกคนสามารถเป็นนักข่าว และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ โดยเฉพาะเพื่อนๆ ชาวนิเทศศาสตร์ ถือเป็นความหวังในการทำงานข่าวเพื่อประชาชน”
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
 
Read 1981 times Last modified on วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 21:55

Media