วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2559 10:18

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รับรางวัล CONSAL Outstanding Librarian 2015 Gold Prize

Written by
Rate this item
(1 Vote)

prof dr chutima sujjanan

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ CONSAL Outstanding Librarian 2015 Gold Prize จาก สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL) ซึ่งประกาศเกียรติคุณ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ผู้ซึ่งมีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพโดดเด่น สร้างสรรค์พัฒนาการศึกษา และห้องสมุด ทั้งในบทบาทของนักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาชีพ และนักบริหาร ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค รวมถึงระดับสากลมาอย่างยาวนาน และมีผลงานในการพัฒนาห้องสมุด พร้อมยกระดับแหล่งเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติจากการก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจาก CONSAL

เจ้าของรางวัล CONSAL Outstanding Librarian 2015 Gold Prize กล่าวในขณะที่ขึ้นรับมอบรางวัล ท่ามกลางผู้บริหาร นักวิชาการ และนักบรรณารักษ์จากนานาชาติ ว่า “กว่าจะมาถึงจุดนี้ ดิฉันได้เดินทางมายาวไกลในบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ ที่หลากหลาย ทั้งในวงการศึกษาและห้องสมุด ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย้อท้อ การได้รับรางวัลจึงเป็นการยืนยันความเชื่อที่ว่า ความเพียร พยายาม ความมุ่งมั่น การทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง และอุทิศตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ย่อมได้รับการมองเห็น แต่ดิฉันไม่ได้เดินทางแต่เพียงลำพัง รางวัลดังกล่าวคงไม่ใช่ความสำเร็จของคนคนเดียว ยังมี พ่อแม่ พี่น้อง ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา ศิษย์ กัลยาณมิตร และเพื่อนร่วมทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกมากมาย ที่ส่งเสริมสนับสนุน เกื้อกูล เป็นกำลังกาย กำลังใจ มาโดยตลอด ดังนั้น รางวัลนี้จึงเป็นของประเทศไทยและทุกท่าน”

ขอบคุณเนื้อหาและภาพถ่ายจากนิตยสาร กุลสตรี คอลัมน์ LADY TALKS : Ladies-on-Frame ฉบับที่ 1083 ปีที่ 45 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2559 

Read 1727 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2559 10:35