วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 14:43

ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตอน ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
krabi oil palm souvenir apr 2019 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยการดำเนินงานของทีมงานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนหมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในกิจกรรม “สร้างสรรค์ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน” 
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 2
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 3
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 4
 
สำหรับโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บ้านแผ่นดินเสมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางยากลำบาก ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยได้ร่วมออกแบบรูปโฉม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งหวังสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 5
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 6
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 7
 
นายธนพัฒน์ แก้วเจือ รองประธานกลุ่มเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ กล่าวถึงการสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ว่า “จากปัญหาทางเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ทางกลุ่มจึงได้จัดทำของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์มที่เหลือทิ้งจากการสกัดเป็นน้ำมันแล้ว เพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้จุนเจือในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งในช่วงแรกผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่ทนทาน และขาดอัตลักษณ์ด้านการออกแบบ ส่งผลให้ของที่ระลึกของชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จากปัญหาดังกล่าว ทีมนักวิจัยจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ลงมาในชุมชนเพื่อร่วมรับฟังปัญหา และช่วยวางแผนพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม จึงเกิดเป็นรูปแบบของการออกแบบเมล็ดปาล์มในรูปลักษณ์ของปูดำ และนกแต้วแล้วท้องดำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.กระบี่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการเจาะและขัดไม้ ในขั้นตอนการขึ้นรูปสินค้า รวมถึงฝึกฝนชาวบ้านให้มีทักษะ และกระบวนการ ในการผลิตตั้งแต่ขึ้นรูปไม้ ลงสี เคลือบเงา อีกทั้งได้มีการออกแบบแพ็กเกจ จนออกมาเป็นสินค้าที่ระลึกสวยงามเป็นที่พอใจของชาวบ้าน ทั้งนี้การช่วยเหลือในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างงาน สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวในสภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับส่วนราชการในการวางจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ต้องขอขอบคุณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
 
จากรูปแบบการศึกษาที่ชุมชนต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ คงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้สนองพระราโชบาย โดยการส่งบุคลากรลงไปยังชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 8
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 9
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 10
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 11
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 12
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 13
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 14
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 15
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 16
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 17
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 18
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 19
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 20
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 21
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 22
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 23
 
krabi oil palm souvenir apr 2019 24
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 856 times Last modified on วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 15:47