วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 15:29

“กยศ.ราชภัฏภูเก็ต” ดึงพลังนักศึกษามอบโลหิตต่อชีวิต ตอกย้ำภาพลักษณ์จิตอาสา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket blood donate 2nd 2016
 
“โลหิต” หากอยู่ในร่างกายของผู้ที่สุขภาพแข็งแรง อาจดูไม่สลักสำคัญอะไร แต่สำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วน เลือดทุกหยด มีค่าเท่ากับชีวิต ดังนั้น กิจกรรมบริจาคโลหิต ในสังคมไทยจึงถูกยกให้เป็นงานบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพราะการ “ให้” เท่ากับมอบโอกาสกับชีวิตได้อีกหลายชีวิต ด้วยค่านิยมข้างต้น ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เห็นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ในกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ที่ประสบความสำเร็จดึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
phuket blood donate 2nd 2016 1
 
นายอรุณ แป้นคง
 
นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมว่า “จากสถิติ จ.ภูเก็ต เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงขึ้นทุกปี สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องรองรับสถานการณ์ข้างต้น คือ ปริมาณเลือดสำรอง ที่จำเป็นต้องมีให้เพียงพอกับความต้องการ เพราะวินาทีชีวิตที่เดิมพันด้วยความเป็นความตายรอกันไม่ได้ มหาวิทยาลัย กยศ. และสภากาชาด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยใช้นักศึกษาของ กยศ. เป็นแกนหลักในการให้บริจาคโลหิต เพราะมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่เราประกาศให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติ คือ ‘มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา’ แน่นอนว่าการเสียสละบริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนของนักศึกษา กยศ. เป็นบทพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมถึงคุณธรรมที่เราได้หล่อหลอมให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ และส่งต่อวัฒนธรรมแห่งการให้ไปสู่สังคมต่อไป”   
 
phuket blood donate 2nd 2016 3
 
นางเหลี่ยนบี้ แซ่หลิม
 
ด้าน นางเหลี่ยนบี้ แซ่หลิม กรรมการฝ่ายจัดหาโลหิต เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต กล่าวสมทบว่า “กิจกรรมของ กยศ.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด เนื่องจากโลหิตมีความสำคัญต่อผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมืองภูเก็ต มีความจำเป็นต้องสำรองโลหิตให้กับนักท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ สำหรับหน้าที่หลักของกาชาด และภาคบริการโลหิต มีภารกิจในการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการกระจายไปยังโรงพยาบาลทั้งใน จ.ภูเก็ต และ จ.ใกล้เคียง ซึ่งในสภาวการณ์ตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางด้วย ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพลังเยาวชน เป็นพลังแห่งความหวัง และเป็นพลังสำคัญแห่งอนาคตอย่างแท้จริง” 
 
phuket blood donate 2nd 2016 5
 
นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ เจ้าหน้าที่งาน กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ เจ้าหน้าที่งาน กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม เผยว่า “นักศึกษา กยศ. ของมหาวิทยาลัย เป็นเยาวชนกลุ่มสำคัญที่กองพัฒนานักศึกษาพยายามปลูกฝัง ฝึกฝน และเปิดโอกาส ให้ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละในการทำงาน ควบคู่ไปกับเรียน กิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะแสดงให้นักศึกษาเห็นพลังแห่งการทำความดี และตระหนักถึงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม โลหิตทุกซีซีที่กลั่นออกจากนักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมของเรา เป็นโลหิตแห่งความดี เป็นโลหิตแห่งความบริสุทธิ์ ที่นักศึกษาทุกคนได้เต็มใจบริจาค ไม่ได้เกิดจากการบังคับใดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นบทบาทสำคัญที่สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมให้แก่เยาวชนนอกเหนือจากคุณภาพทางวิชาการ เพราะสังคมต้องการคนดี ต้องการคนเสียสละ และการแสดงออกของนักศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักศึกษากลุ่มอื่นๆ หันมามองและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น นอกจากนั้น ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน ที่แสดงออกถึงพลังจิตอาสาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต เพราะจำนวนเลือดจากการบริจาคในครั้งที่ผ่านมา มีจำนวนถึง 624 ยูนิต สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ ในกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัยต่างๆ”
 
phuket blood donate 2nd 2016 7
 
phuket blood donate 2nd 2016 8
 
ในส่วนของ นายเกรียงศักดิ์ สวนยา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (น้องแม็ก) และทีมงานชมรม กยศ. เผยทรรศนะว่า “ตนได้ร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ต่อเนื่องมาจนถึงในกิจกรรม กยศ. เนื่องจากมองว่าเป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อยด้วยการบริจาคโลหิต ในขณะที่ร่างกายของเรายังแข็งแรง แต่เป็นการสร้างคุณค่าอย่างมหาศาลให้กับชีวิตที่ต้องการโลหิต ในปีนี้ตนได้ร่วมเป็นทีมงานจัดกิจกรรม ทำให้ได้เห็นมุมมองแห่งการให้ และรู้สึกปลาบปลื้มถึงการแบ่งปันของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งภูมิใจที่สังคมได้เห็นถึงการแสดงออกในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ นักศึกษาที่แม้จะไม่ใช่เด็ก กยศ. ก็สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกที่ทุกเวลา"
 
การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นความสมดุลของสังคม ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น หากมิฉะนั้นความสุขในสังคมของผู้คนจะลดลง เมื่อเราทำเพื่อตนเอง โดยไม่เหลียวมองถึงการสร้างโอกาสที่จะทำเพื่อผู้อื่น กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงการยกระดับนักศึกษาในทุกมิติ โดยมีการทำกิจกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม และเน้นการพัฒนาในเชิงปฏิบัติให้เห็นเด่นชัดมากที่สุด และช่วยตอกย้ำให้สังคมเชื่อมั่นว่า นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต มีคุณธรรม สู้งาน และจิตอาสา ไม่ใช่เป็นเพียงคำสวยหรู แต่เป็นตัวตนและภาพจำที่เด่นชัดออกสู่สายตาผู้คนในสังคม
 
phuket blood donate 2nd 2016 9
 
phuket blood donate 2nd 2016 10
 
phuket blood donate 2nd 2016 11
 
phuket blood donate 2nd 2016 13
 
phuket blood donate 2nd 2016 14
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 3359 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 16:59