วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 10:42

PKRU STAR : ไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ กับบทบาทการเป็นผู้ใหญ่ล่วงหน้า เพื่อเด็กและเยาวชนภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket children council jan 2019 1
 
phuket children council jan 2019 2
 
“เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน พร้อมสร้างเยาวชนภูเก็ตให้เป็นเด็กตงห่อ” คือสโลแกนของ สภาเด็กและเยาวชน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมช่วยดูแลปกป้องให้ห่างใกลจากปัญหาสังคมทุกรูปแบบ ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ
 
ส่วน เด็กตงห่อ มีความหมายอย่างไร? และเด็กเค้าได้คิด เค้าทำ อะไรกันบ้าง ทีมงาน PRPKRU ขอพาไปพูดคุยกับเยาวชนคนเก่ง “นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์” หรือ น้องหลาม นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต และอีกหน้าที่คือประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ภูเก็ต ทีมงานมีข้อสงสัยหลายข้ออย่างที่เอ่ยข้างต้น จึงได้นัดหมายสัมภาษณ์ประธานสภาเด็กฯ น้องหลาม มารอตรงเวลา ท่าทางสุขุม สวมสูทพอดีสัดส่วน บุคลิกดี สลัดคราบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั่วไป   
 
phuket children council jan 2019 3
 
phuket children council jan 2019 4
 
ตัวกลาง การสื่อสาร ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ 
 
น้องหลาม อธิบายว่า เด็กและเยาวชน ใน จ.ภูเก็ต มี 2 แบบ คือ เด็กภูเก็ต (มีครอบครัวในท้องถิ่น) และเด็กที่ย้ายตามครอบครัวที่เข้ามาทำงาน (ประชากรแฝง) เด็กแบบแรกปัญหาน้อย เพราะมีครอบครัวดูแล มีกลไกในชุมชนที่ช่วยสอดส่อง แต่แบบที่สองมักจะเป็นเด็กที่มีปัญหา เช่น ยาเสพติด มั่วสุมอบายมุข และตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร อีกทั้งปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การแสวงผลประโยชน์ทางเพศจากการท่องเที่ยว ฯลฯ กลุ่มสภาเด็กซึ่งมีแกนนำเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ (มี นศ.ราชภัฏภูเก็ต ทำงานจำนวน 10 กว่าคน) มีบทบาทในการลงไปในพื้นที่ชุมชน ให้ความรู้ จูงใจ ในรูปแบบเพื่อนเตือนเพื่อน การจัดทำสื่อรณรงค์ เพราะเด็กย่อมเข้าใจปัญหาของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาตั้งครรภ์ ถ้าเป็นผู้ใหญ่มักจะตักเตือนอย่างเข้มงวดว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ห้ามยากในวัยรุ่น แต่เราใช้วิธีการแนะนำวิธีการป้องกันการมี Sex และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบหากเกิดปัญหามากกว่า รวมถึงสภาเด็กได้รับสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงทำให้สภาเด็กฯ สามารถสะท้อนปัญหาหรือความต้องการของเยาวชนในประเด็นที่หลากหลายและเร่งด่วนนำเสนอต่อผู้ใหญ่ในบทบาทของ “ตัวกลาง” 
 
phuket children council jan 2019 5
 
phuket children council jan 2019 6
 
เด็กภูเก็ต เด็กตงห่อ 
 
ประธานสภาเด็กฯ เล่าต่อว่า จ.ภูเก็ต มีการขับเคลื่อนและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนภูเก็ตได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต รวมถึงสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ต สร้างคนภูเก็ตให้เป็นคนตงห่อ หรือเป็นคนดี ตามสไตล์ภูเก็ต ภายใต้สโลแกน “สร้างคนภูเก็ตให้ตงห่อ เพียงพอด้วยหลักคิด ใกล้ชิดวัฒนธรรมประเพณี รักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง มีวินัย จิตอาสา” ส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง ครอบครัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาเด็กฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวคิดและคุณค่าของ ตงห่อ จึงเป็นที่มาให้ทีมงานสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพสังคมของภูเก็ตในปัจจุบันซึ่งมีเด็กจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่คนภูเก็ตต้องรักษาไว้คือแก่นแท้ของเด็กภูเก็ต ที่เปี่ยมอัตลักษณ์และคุณค่าให้คงอยู่ไม่หายไปตามยุคสมัย
 
phuket children council jan 2019 7
 
phuket children council jan 2019 8
 
เป็นผู้ใหญ่ล่วงหน้า เพื่อเด็กและเยาวชน
 
“ได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ใหญ่ล่วงหน้า” คือนิยามที่ น้องหลาม ตอบเราเมื่อถามว่า สิ่งใดเป็นแรงผลักดันในการทำงานอย่างจิตอาสาเพื่อท้องถิ่นและบ้านเกิดของตน ซึ่งเจ้าตัวได้ตอบเช่นนี้เพราะว่าทีมงานสภาเด็กฯ มีโอกาสได้ทำงานเป็นทีม วางแผน เขียนโครงการ ของบประมาณสนับสนุน ประสานงาน และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสมือนเจ้าหน้าที่องค์กรมืออาชีพ ผลักดันจนสำเร็จเป็นโครงการสร้างสรรค์พื้นที่เด็กและเยาวชนที่โดดเด่น อย่าง ถนนเด็กเดินกะทู้ ฯลฯ ทั้งนี้น้องหลามบอกว่า รู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีแนวคิดเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นภูเก็ต เพราะเด็กคือต้นกล้าของชุมชน ที่ต้องได้รับการดูแลและประคับประคองด้วยความเข้าใจ รวมถึงให้โอกาสสำหรับเด็กที่ “มีของ” ได้โชว์ความสามารถ และที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่พร้อมเปิดพื้นที่และโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น หล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา น้องหลาม กล่าวทิ้งท้าย
 
phuket children council jan 2019 9
 
phuket children council jan 2019 10
 
phuket children council jan 2019 11
 
phuket children council jan 2019 12
 
phuket children council jan 2019 13
 
phuket children council jan 2019 14
 
phuket children council jan 2019 15
 
phuket children council jan 2019 16
 
phuket children council jan 2019 18
Read 1321 times Last modified on วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 13:59