วันอาทิตย์, 12 มิถุนายน 2559 14:12

“น้ำดื่มแคแสด” ม.ราชภัฏภูเก็ต การันตีคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต

Written by
Rate this item
(3 votes)
 
 
โรงงานผลิตน้ำดื่มภูเก็ต
 
หลายคนคงเคยสงสัยว่า "น้ำดื่ม" ที่เราบริโภคในแต่ละวัน ผลิตขึ้นมาได้อย่างไร และผ่านกระบวนการขั้นตอนใดบ้างกว่าจะได้เป็นน้ำพร้อมดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เราพร้อมให้ข้อมูลและความรู้ เพราะมหาวิทยาลัยได้ผลิตน้ำดื่มที่ชื่อว่า "น้ำดื่มแคแสด" ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวนหลายพันคนต่อวัน นอกจากศักยภาพในการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว น้ำดื่มแคแสด ยังมีความสะอาดและบริสุทธ์ "ไม่แพ้" น้ำดื่มในท้องตลาด โดยมีผลการรับรองจากหลายหน่วยงาน ลองทำความรู้จักกับกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ว่าก่อนน้ำดื่มใสๆ จะบรรจุลงขวดให้คุณได้ดื่มแก้กระหาย ต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง  
phuket drinking water factory 1
 
phuket drinking water factory 2
 
phuket drinking water factory 3
 
สำหรับผู้ที่จะมาเฉลยข้อสงสัยถึงที่มาของ "น้ำดื่มแคแสด" คือ นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต และในฐานะของผู้บริหารโรงน้ำดื่มแคแสด เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า เกิดจากแนวคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่คิดว่าควรจะมีการผลิตน้ำดื่มคุณภาพให้บริการกับคนในองค์กร เนื่องจากมีจำนวนของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการ เป็นจำนวนมาก ต่อมา จึงได้จัดตั้งโรงน้ำดื่มแคแสด ที่มีเครื่องมือทันสมัยครบวงจร ซึ่งได้เริ่มผลิตน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
 
โรงงานผลิตน้ำมาตรฐาน GMP
 
phuket drinking water factory 4
 
อาจารย์ประเสริฐ เล่าถึงรูปแบบของโรงงานน้ำดื่มแคแสดว่า โรงน้ำดื่มได้มีการออกแบบและจัดสร้างตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เครื่องจักรทุกเครื่องได้รับมาตรฐาน มอก. สำหรับเครื่องมือในการทำงานหลักๆ ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำดิบ PVC (น้ำประปา) เครื่องปรับคุณภาพน้ำ เครื่องมือล้างภาชนะบรรจุ เครื่องบรรจุน้ำและปิดผนึก ถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดี ทุกกระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจนได้รับมาตรฐาน GMP โดยเจ้าหน้าที่โรงน้ำทุกคนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกรรมวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบการจัดการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มแคแสดไม่มีภาวะปนเปื้อนใดๆ อย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภาครัฐอย่างเข้มข้น จนกระทั่งได้ผลการรับรองมาตรฐาน มอก. GMP อย. และ ฮาลาล เป็นเครื่องการันตีถึงสุขลักษณะที่ดีของผู้บริโภคน้ำดื่ม และในส่วนของกำลังการผลิตน้ำ โรงงานสามารถผลิตอย่างเต็มกำลังได้ในระดับ 24,000 ลิตร ต่อวัน 
 
เทคโนโลยีการผลิตระดับสากล
 
phuket drinking water factory 8
 
นายคุนานนท์ ฮั้วจีน ผู้จัดการโรงน้ำดื่มแคแสด อธิบายถึงกระบวนการผลิตอย่างละเอียดว่า น้ำดื่มตราแคแสด ใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปา ผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพอีก 3 ขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรม ดำเนินการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าใส สะอาด ได้คุณภาพอย่างแท้จริง 
 
phuket drinking water factory 5
 
ขั้นตอนแรก : น้ำดิบจากท่อประปาจะถูกลำเลียงเข้ามาสู่ถังพักน้ำ และเริ่มต้นกระบวนการ FILTRATION คือ การกรองน้ำด้วยระบบกรองหลายตัวกรอง (Multimedia Filtration Filter) เพื่อกรองตะกอน สนิมเหล็ก กลิ่น สี หินปูน สิ่งปนเปื้อนต่างๆ และปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน 
 
phuket drinking water factory 6
 
phuket drinking water factory 7
 
ขั้นตอนที่สอง : REVERSE OSMOSIS (RO) น้ำกรองผ่านเยื่อเมมเบรนความละเอียด 0.0001 ไมครอน น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis นี้ได้รับการรับรองจาก The EPA (Environmental Protection Agency-USA) ว่าเป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกปัจจุบัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยา และจุลชีววิทยา ดังนั้นจะพบได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองดังกล่าวเมื่อนำน้ำไปต้มจะไม่เกิดคราบตะกรัน ซึ่งนั้นเป็นผลมาจากการที่ระบบกรองน้ำ R.O. จะแยกโมเลกุลของน้ำ ออกจากสารละลายต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากโลหะหนัก สารตะกั่ว สารหนู สารปรอท ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 
ขั้นตอนที่สาม : ต่อมาน้ำจะเข้าสู่ขั้นตอน Ozone Water Treatment เพื่อกำจัดโลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ ที่อาจจะลงเหลืออยู่ในน้ำ ต่อด้วยกระบวนการ Ultra Violet (UV) ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยน้ำจะถูกส่งผ่านหลอดฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่การบรรจุลงขวด
 
phuket drinking water factory 9
 
phuket drinking water factory 10
 
phuket drinking water factory 11
 
phuket drinking water factory 12
 
น้ำดื่มแคแสด มีระบบการล้างและบรรจุขวดที่มีคุณภาพ โดยบรรจุน้ำดื่มในขวด P.E.T (Poly Ethylene Terephalate) ที่ได้รับมาตรฐาน ปราศจากสารพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อนการบรรจุจะมีการล้างขวดด้วยน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จนสะอาด และส่งต่อเพื่อบรรจุ โดยมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดทุกขั้นตอนที่บรรจุ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจ ความใสสะอาด จนถึงมือผู้บริโภค 
 
ที่สุดของความบริสุทธิ์ 
 
phuket drinking water factory 13
 
น้ำดื่มคุณภาพ
 
น้ำดื่มแคแสด ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความสะอาด ได้มาตรฐานทางสาธารณสุข และไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคน้ำดื่ม โดยหน่วยงานที่ให้การรับรอง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต นอกจากนั้นจากการทดสอบโดยนักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ TDS-3  สามารถวัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยจะวัดหน่วยเป็น ppm (1 ส่วน จาก 1 ล้านส่วน) น้ำที่มีค่า TDS ต่ำ ก็หมายถึงน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และในขณะเดียวกันน้ำที่มีค่า TDS สูง  ก็หมายถึงมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่มาก อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีการดำเนินการทดสอบกับน้ำดื่มแคแสด พบว่า ค่าความบริสุทธิ์จากการวัดผลด้วยเครื่องมือ TDS-3 น้ำดื่มแคแสดมีผลอยู่ที่ 1 ppm นับเป็นค่าความบริสุทธิ์ในระดับที่ดีมากที่สุดของวงการน้ำดื่ม ไม่เป็นรองน้ำดื่มยี่ห้อดังในท้องตลาด 
 
ผู้บริหารโรงน้ำดื่มแคแสด ทิ้งท้ายถึงผู้บริโภคว่า "น้ำดื่มแคแสดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตั้งแต่เครื่องจักร ตัวโรงงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและผลิต ตลอดจนระบบการผลิตน้ำ กระทั่งถึงมือผู้บริโภค ผ่านขั้นตอน กระบวนการ มากมาย โดยเฉพาะการได้รับมาตรฐาน อย. และ ฮาลาล ของน้ำดื่มแคแสด เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าทุกกระบวนการทำงานมีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะเปิดโรงน้ำดื่มแคแสดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่ม ตลอดจนมีแผนเตรียมจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้กับผู้บริโภคในอนาคต” 
 
phuket drinking water factory 15
 
phuket drinking water factory 14
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงน้ำดื่มแคแสด 21 ม. 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 084 312 1500 
 

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 6758 times Last modified on วันอาทิตย์, 12 มิถุนายน 2559 15:10