วันเสาร์, 28 มกราคม 2560 15:36

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ปลดล็อคอาการเมื่อยล้า บริการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าฟรี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Foot Reflexology 1
 
ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 ทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม โดยเฉพาะ “กลุ่มวัยทำงาน” ต่างประสบปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากนั่งเป็นเวลานาน และเคลื่อนไหวน้อย จนเกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเรื้อรัง ซึ่งการนวดช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เป็นทางเลือกยอดนิยมชนิดหนึ่งที่ช่วยบำบัดและรักษาอาการปวดเมื่อยนี้แทนการทานยาปฏิชีวนะเพื่อระงับอาการปวด
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ โดย นางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ซึ่งยังเป็นการให้บริการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ได้เปิดสอนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการแพทย์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ยอดนิยมในการดูแลสุขภาพของคนในยุคนี้ สาขาวิชาฯ ก็ได้ถ่ายทอดหลักการและการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอย่างเป็นแบบแผนให้กับนักศึกษา 
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
อาจารย์นิศากร กล่าวเสริมอีกว่า “นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อเรียนจบออกไปทำงานสามารถนำทักษะในการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (Foot Reflexology) และแนวทางการดูแลสุขภาพแขนงอื่นๆ นำไปปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและสปา คลินิกเพื่อสุขภาพ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีประสบการณ์ในงานบริการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์”
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
ด้าน นางสาวเสาวลักษณ์ เต้าน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้จัดโครงการ เล่าถึงเทคนิคการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ว่า “วิธีการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุดสะท้อนที่เท้า ซึ่งเรียกว่าปลายประสาท จุดสะท้อนที่เท้ามีทั้งหมด 62 จุด แต่ละจุดเป็นปลายประสาท ที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สำคัญในร่างกายทั้งหมด และมีความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด หากทำการกระตุ้นที่จุดสะท้อนใดย่อมสะท้อนไปยังอวัยวะที่สัมพันธ์กับจุดสะท้อนนั้นๆ โดยตรงต่ออวัยวะหนึ่งเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ระบบต่อเนื่อง และการปรับสมดุล ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น กระบวนการดังกล่าว บรรลุผลโดยผ่านระบบเลือดหมุนเวียนเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่าการนวดต่อคอร์ส จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดี ผ่อนคลายความรู้สึก เอ็นและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น บำบัดและบรรเทาอาการปวด คืนความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย”
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับบริการฟรี นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot Reflexology) โดยนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาและฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จากทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถรับบริการได้ ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏภูเก็ต ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 กรุณาติดต่อสำรองที่ โทร 093 640 6610, 089 288 2639   
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
Read 4340 times Last modified on วันเสาร์, 28 มกราคม 2560 15:48