วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560 10:37

สุดเจ๋ง! ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากคอมเพรซเซอร์แอร์ฯ ฝีมืออาจารย์ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(4 votes)
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
ด้วยอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกว่า 300 ไร่ ที่มีอาคารสถานที่จำนวนหลายสิบหลัง พร้อมทั้งมีบุคลากร นักศึกษากว่าหมื่นคน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายสูงถึงประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเครื่องปรับอากาศ (แอร์คอนดิชั่น) จำนวน 1,200 เครื่อง เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน แต่ด้วยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนา จึงมีการคิดค้นและศึกษาค้นคว้าประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในหลายชิ้นงานนั้นมีนักประดิษฐ์นวัตกรรมคนเก่ง คือ “ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว” อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการพลังงานทดแทน และถูกเลือกให้ติดทำเนียบนักประดิษฐ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานการคิดค้นและพัฒนา “ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์คอนดิชั่น” 
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
นักประดิษฐ์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานว่า “สถานการณ์ด้านพลังงานของ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัว จึงเกิดโจทย์ในการแสวงหาพลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จากการสังเกตระบบระบายอากาศเครื่องคอมเพรซเซอร์แอร์ฯ มีกังหันลมที่ทำหน้าที่พัดเอาความร้อนออกจากตัวเครื่อง ทั้งนี้ทราบกันดีว่าพลังงานลม Wind Energy เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ศูนย์เปล่า นำมาแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จึงได้คิดค้นชุดเครื่องมือขึ้นมาโดยนำพลังงานลมร้อนมาหมุนชุดกังหันลมที่ติดตั้งภายนอกคอมเพรซเซอร์เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
phuket wind energy project 4
 
ผู้สร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน เล่าต่อว่า “สำหรับชุดผลิตไฟฟ้าฯ สามารถดึงพลังงานลมจากคอมเพรซเซอร์แอร์ฯ 1 เครื่องในขณะที่ใช้งาน เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นหลอดไฟความสว่าง 3 วัตต์ ได้มากถึง 4 ดวง กล่าวคือในขณะที่มหาวิทยาลัยเปิดแอร์ฯ 1,200 เครื่อง ก็จะได้หลอดไฟส่องสว่างอีก 4,800 ดวง โดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเติม ซึ่งหากนำเครื่องมือไปติดตั้งทุกอาคารจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมหาศาล สำหรับการพัฒนาของชุดผลิตไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและประโยชน์ในการใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพจาก วช. นอกจากนั้นยังต้องการให้ชุมชนนำเครื่องมือชิ้นนี้ไปใช้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการลดการใช้พลังงาน และแสวงหาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทน ซึ่งถือเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น” 
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
ด้าน ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวชื่นชมถึงนวัตกรรมอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ว่า “มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Green University ซึ่งประเด็นด้านพลังงานเป็นวาระเร่งด่วนในการดำเนินงาน จึงทำให้ผลงานประดิษฐ์ของ ดร.สุพัฒนชัย สามารถตอบโจทย์องค์กร และนำมาใช้งานได้โดยทันที สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ในขณะนี้มีสถาบันการศึกษาขอนำชุดผลิตไฟฟ้าฯ ไปติดตั้งในองค์กรเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า รวมถึงมีหน่วยงานภาคเอกชนติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป จากความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำถึงภารกิจในการพัฒนาผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อยกระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
พลังงานทดแทน พลังงานลม
 
นอกจากสิ่งประดิษฐ์สุดชาญฉลาดที่เปลี่ยนพลังงานที่สิ้นเปลืองให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดประโยชน์อย่างน่าทึ่ง มหาวิทยาลัยยังได้นำหลักการไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับนักศึกษา และประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานในองค์กร ต่อเนื่องไปจนถึงระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศต่อไป เพราะว่า “พลังงานทดแทน จะช่วยให้ประเทศชาติไปรอดได้ในวิกฤติพลังงาน และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
สนใจสอบถามข้อมูล ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว โทร 087 213 6122 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 21815 times Last modified on วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560 11:07