วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 14:10

นิเทศศาสตร์ ร่วมมือ ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง สร้างช่องทางสื่อสารเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปลี่ยนระบบออกอากาศโทรทัศน์จากอนาล็อกเป็นดิจิทัล และได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับภาคธุรกิจไปแล้ว 24 ช่องเมื่อปี 2556 อย่างไรก็ตามแผนการเปลี่ยนแปลงหน้าจอทีวียังไม่เสร็จสิ้น โทรทัศน์ชุมชน 12 ช่อง ยังอยู่ระหว่างรอการจัดสรร ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. ได้ให้งบประมาณสนับสนุนทีวีชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ ทีวีชุมชนจังหวัดพะเยา อุบลราชธานี และชุมชนอันดามันมั่นคง พัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการชุมชน (Community TV) 
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2559  จากองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 10 องค์กรคือ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันดามัน คามินฟาร์ม ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวชุมชนเกาะคอเขา ชมรมกู้ชีพกู้ภัยบางไทร อ.ตะกั่วป่า สำนักสงฆ์สวนวาง วิทยาลัยชุมชน สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และไทยพีบีเอส จากความคิดว่า “สื่อกระแสหลักไม่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกชุมชนได้”  เรื่องของชุมชน อาจจะไม่เป็นข่าวระดับประเทศ แต่สำคัญต่อคนในชุมชน พื้นที่อันดามันจึงควรมีสื่อโทรทัศน์ของชุมชน ประกอบกับความก้าวหน้าของสื่อใหม่ ทำให้ประชาชนผู้ที่เคยเป็นแต่เพียงผู้รับสาร สามารถเป็นผู้ส่งสาร รายงานเรื่องราวข่าวสารของชุมชนตนเองเผยแพร่ผ่านสื่อได้ (user generated content)  “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง” จึงเกิดขึ้น โดยพยายามสร้างการสื่อสารแนวระนาบให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ โดยระยะทดลองนำเสนอผ่านทางเพจ Facebook ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง หรือ securedandamancommunitytv
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
securedandamancommunitytv 5 
ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต หนึ่งในผู้ดำเนินงานทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เล่าถึงแนวทางการดำเนินงานของทีวีท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่า ในยุคดิจิทัล ประชาชนทั้งรับข่าวสารและสามารถส่งสารถึงสังคมวงกว้างผ่านสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว การใช้โทรศัพท์มือถือทำให้รายงานข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สดใหม่ และตรงจากพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการดำเนินงานทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง  แต่ทำอย่างไรคนในชุมชนจะใช้เครื่องมือชิ้นนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และตระหนักถึงสิทธิในการสื่อสารของตนเอง  องค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเก็บข้อมูลและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารชุมชน ในพื้นที่สามจังหวัด สำหรับจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 – 15 ต.ค. 2560  ณ สำนักงานเทศบาลป่าคลอก จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง และบ้านท่าศักดิ์ อ.ถลาง และครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 พ.ย. 2560  ณ ห้องประชุมพิมลอัยาขัน ตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มสตรีศรีถลาง และผู้สนใจ โดยมี คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ คุณมนตรี จันทวงศ์ และทีมงานเป็นวิทยากร สำหรับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ ประกอบด้วย เรื่องสิทธิการสื่อสาร โทรทัศน์ชุมชน การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวีดีโอ การใช้ไมค์ การสัมภาษณ์ และการตัดต่อ 
 
securedandamancommunitytv 6
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง  
 
ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
 
อาจารย์จากนิเทศศาสตร์ เล่าต่อไปว่า หลังการอบรมผู้เข้าร่วมสามารถผลิตชิ้นงานที่เล่าเรื่องในชุมชนตนเองได้อย่างน่าสนใจ เช่น เรื่องข้าวหลามบ้านบ่อกรวด ทำให้เห็นถึงกระบวนการผลิตข้าวหลามที่มีความพิถีพิถัน เรื่องวัดพระนางสร้าง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องวัดจากมุมมองของคนในชุมชน  หรือเรื่องบังกู๋ เขียงโบราณของชาวภูเก็ต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการผลิตวีดีโอติดตัวกลับไป หากมีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน ก็จะสามารถสื่อสารออกไปได้ โดยไม่ต้องรอผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางมาทำรายงานให้ ซึ่งหลังจากนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และภาคีเครือข่ายทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง จะเดินหน้าให้บริการวิชาการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่อันดามัน เพื่อขับเคลื่อนให้ทีวีชุมชนเดินหน้าได้อย่างมีพลัง รวมถึงสาขาวิชาจะสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกหัดและช่วยผลิต Content ร่วมกับชุมชนอันดามัน 
 
นับเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับวงการทีวีในอันดามัน ที่สามารถสื่อสารส่งตรงถึงมือผู้รับชมได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เทคโนโลยีช่วยสร้างพื้นที่สาธารณะให้แก่ชุมชนบอกเล่าตัวตน สะท้อนปัญหาที่รอการแก้ไข รวมถึงนำเสนอสิ่งดีๆ ที่ผ่านมาไม่เคยถูกนำเสนอออกสู่สายตาประชาชนในวงกว้าง ตามสโลแกนของสถานีที่ว่า “เพราะการสื่อสารทำให้เราเข้าใจ และความเข้าใจทำให้เรามั่นคง” 
 
ติดตามความเคลื่อนไหว ติดต่อเครือข่าย และรับชมรายการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ได้ทาง facebook.com/securedandamancommunitytv/
Read 2713 times Last modified on วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 14:33

Media