วันจันทร์, 03 เมษายน 2560 14:10

“Enter พลิกชีวิต” หนังสั้นโฆษณาสะท้อนสังคม จากพลังคนสื่อรุ่นใหม่

Written by
Rate this item
(3 votes)
ในยุคที่การระบายอารมณ์ผ่าน Status ทำร้ายจิตใจคนอ่าน ไม่แพ้คำพูด หรือความรู้สึกไม่ดีของคนอ่านต่อเจ้าของโพสต์ ก็ไม่สามารถ Reset กลับมาได้เหมือนเดิม อย่าให้คุณต้อง "สูญเสีย" ทุกอย่างที่มีเพียงความคิดชั่ววูบ ลงปลายนิ้ว..ที่คุณพิมพ์!! เพราะชีวิตจริง คุณไม่อาจกดลบมันทิ้งไปได้ แชร์!! ให้กับคนใกล้ตัวของคุณ ถ้าคุณไม่อยากเห็นเขากลายเป็นคนที่ "ทำร้ายตัวเขาเอง" คำโปรยข้างต้นมาจากผลงานโฆษณาหนังสั้น Enter พลิกชีวิต “คิดให้ดีก่อนโพสต์” 
 
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม และกลุ่มละครมาหยา จัดสัมมนา และการพูดคุยแบบ Focus Group โดยทีม The third นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำเสนอสื่อโฆษณาหนังสั้น Enter พลิกชีวิต “คิดให้ดีก่อนโพสต์” ต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 512 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ “คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย” เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
นางสาวยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่า “เกิดจากการบูรณาการการสอนรายวิชา ‘การวางแผนรณรงค์โฆษณา’ ร่วมกับโครงการ คิดดีไอดอลฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานสื่อโฆษณา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม นับเป็นโอกาสสำคัญ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ก้าวข้ามหลักการในห้องเรียน ออกสู่โลกภายนอก ที่นักศึกษาเองจะต้องทำงานในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การลงพื้นที่หาข้อมูล วางแผนการถ่ายทำ การสัมภาษณ์ พัฒนาเนื้อหา และผลิตสื่อนำเสนอต่อทีมงานนักสร้างโฆษณามืออาชีพ ตลอดจน เผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในรูปแบบของโรดโชว์ สัมมนากลุ่ม และสร้างเพจหรือแชนเนลออนไลน์ (Facebook+Youtube) ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักศึกษาเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำงาน สู่การเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทุกกระบวนการ (แคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์)”
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
ด้าน นางสาวรัตนรักษ์ เมืองเพชร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากทีม The third เล่าถึงแนวคิดของ หนังสั้น Enter พลิกชีวิต คิดให้ดีก่อนโพสต์ ว่า “โจทย์ของโครงการคือการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อเปลี่ยนสังคม ซึ่งทีมเลือกหยิบประเด็นใกล้ตัว คือการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล ความง่ายดายของกระบวนการสื่อสารดังกล่าว กลับแฝงด้วยพลังในการสื่อสารที่สะท้อนกลับมาทั้งในทางบวกและทางลบ  ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผู้โพสต์ในลักษณะ ‘เปลี่ยนชีวิต’ ดังเช่น ประเด็นร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เกิดจากการโพสต์ข้อความเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงเกิดเป็นหนังสั้นโฆษณาเรื่องนี้ ซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย เก็บข้อมูล นำมาสร้างประเด็นให้มีความสมจริงมากที่สุด เพื่อให้ได้เป็นผลงานเผยแพร่ออกสู่กลุ่มเป้าหมายให้ตระหนัก ฉุกคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคิดทุกครั้งก่อนโพสต์รูป วีดีโอ หรือข้อความใดๆ ในท้ายที่สุด”
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
ในส่วนของ นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการคิดดีไอดอลฯ แสดงทัศนะว่า “แก่นแท้ของโครงการสื่อสร้างสรรค์ คือ การยอมรับถึงปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นใกล้ตัว โดยให้นักศึกษาตีโจทย์ เรียนรู้ประเด็น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผลิตผลงานสื่อด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของผลงาน หนังสั้น Enter พลิกชีวิต คิดให้ดีก่อนโพสต์ ได้จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อแชร์ความรู้สึกในเนื้อหาหนังโฆษณา ตลอดจนบอกเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงหัวข้อ ‘โพสต์เกือบเสียเพื่อน’ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และหลังจากจบการ focus group ครั้งนี้ จะมีการดำเนินกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่ที่วางไว้ เช่น ชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ และในห้องเรียนต่อไป
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย
 
spot advertising campaign phuket 8
 
spot advertising campaign phuket 9
 
 
สมัครเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร 076 211 959 ต่อ 5020
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 3601 times Last modified on วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 09:29