วันอาทิตย์, 23 ตุลาคม 2559 09:22

“นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต” ปั้นนักข่าวพลเมือง โลดแล่นบนสื่อระดับชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Gen C reporter Thai PBS
 
ในยุคที่พลเมืองส่วนใหญ่มีเครื่องมือ “สื่อสาร” และช่องทาง “รายงานข่าว” ได้ทุกขณะ ปรากฎการณ์ข่าวร้อนประเด็นเด็ดจากฝีมือนักข่าวพลเมือง ในหลากหลายสถานการณ์จึงดูมีความสำคัญเทียบเคียงกับการทำงานของสื่อมวลชนมืออาชีพ ด้านของ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นอกจากมีภารกิจในการผลิตนักสื่อสารมวลชนคุณภาพออกสู่สังคมแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็นผู้เฝ้าติดตามเทรนด์ของการสื่อสาร ทั้งในแง่ของวิธีการนำเสนอ ช่องทางการเผยแพร่ และประเด็นเนื้อหาให้สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของประชาชน นำไปสู่การสร้างบทเรียนภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาได้ลงมือผลิตข่าวสาร อันเป็นกลไกหลักที่จะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 
thai pbs 6
 
ด้วยแนวคิดดังกล่าว “นิเทศศาสตร์” ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง (GEN C reporter) ให้กับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การผลิตรายการข่าว ที่เน้นการสื่อสารมุมมองที่น่าสนใจในท้องถิ่นออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ ผ่านทาง Thai PBS ซึ่งผลจากการอบรมดังกล่าว ทำให้ชิ้นงานข่าวของนักศึกษาจำนวน 10 กว่าทีม ถูกคัดเลือกออกอากาศ ได้แก่  กิมซิ้นพระ แกะสลักแห่งศรัทธาผ่านงานศิลป์ / ไต่สุ่นอัน วิถีตีเหล็กโบราณ / การเตรียมตัวเทศกาลถือศีลกินผัก เจี๊ยะฉ่าย / หง่อคาขี่ ช่องทางเดินสาธารณะย่านเมืองเก่า / โอ้เอ๋ว ของหวานคลายร้อน / ศาลเจ้าแสงธรรม พลังศรัทธาของชาวภูเก็ต / ย่านวัฒนธรรมภูเก็ตกับยุคไทยแลนด์ 4.0 / รถโพท้อง / เสน่ห์ชิโนโปรตุกีส / บ้านเก่า สถาปัตยกรรมภูมิปัญญากลางเมืองภูเก็ต / บาบ๋า ย่าหยา ชุดแต่งกายสองวัฒนธรรมจีน-มลายู / ฯลฯ
 
Gen C reporter Thai PBS 1
 
ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เล่าถึงความเป็นมาในเรื่องดังกล่าวว่า “เริ่มต้นจากการสอนในรายวิชาการจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีโจทย์ให้นักศึกษาลงมือผลิตข่าว และสาขาฯ เห็นถึงช่องทางของสถานี Thai PBS ซึ่งมีช่วงเวลาของรายการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา  (Gen C) ได้ผลิตรายการข่าวออกอากาศในช่วงข่าวเที่ยง นอกจากวิธีคิดแบบมืออาชีพที่นักศึกษาจะได้รับจากการทำงานร่วมกับทีมข่าวแล้ว ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลงาน จนสามารถได้รับการคัดเลือกออกอากาศผ่านสถานี รวมถึงหล่อหลอมให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ข่าวสารให้ตอบโจทย์ของสถานีได้” 
 
Gen C reporter Thai PBS 2
 
 
ด้านนักศึกษาผู้ผลิตตอน กิมซิ้นพระ แกะสลักแห่งศรัทธาผ่านงานศิลป์ จ.ภูเก็ต นางสาวธิดากานต์ อภัยภักดี (เกด) เผยว่า “สิ่งที่ท้าทายคือการเฟ้นหาประเด็นในการทำรายการ เนื่องจากจำเป็นต้องสะท้อนความเป็นภูเก็ต ในแง่มุมใหม่ ที่สาธารณชนยังไม่ทราบ ทำให้ต้องทุ่มเทกับการสืบค้น ลงพื้นที่หาแหล่งข่าว และเก็บข้อมูลก่อนการถ่ายทำ นำมาสู่การพัฒนาประเด็นเป็นโครงเรื่อง เพื่อนำมาเขียนบท ถ่ายทำ และเรียบเรียงตัดต่อ จากคำแนะนำของทีมข่าวและอาจารย์ ช่วยสนับสนุนการทำงานในทุกกระบวนการ สิ่งที่ได้รับนอกจากโอกาสในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แล้ว คือ ทำให้เรียนรู้ว่าการผลิตรายการแบบมืออาชีพต้องโฟกัสประเด็นใด ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านเทคนิค การติดต่อสื่อสาร การทำงานให้สมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานให้ดีขึ้นต่อไป”  
 
Gen C reporter Thai PBS 3
 
 
ขณะที่ นางสาวชนิษฐา ตันสกุล (พลอย) นักศึกษาผู้ผลิตตอน ไต้สุ่นอัน วิถีตีเหล็กโบราณ จ.ภูเก็ต เล่าว่า “เบื้องหน้ารายการข่าวพลเมืองอาจจะมีความยาวเพียงแค่ 3-5 นาที แต่กระบวนการเบื้องหลังก่อนที่จะได้ภาพแต่ละฉาก หรือบทสัมภาษณ์แต่ละบุคคลปรากฏในรายการ มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากที่ต้องสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาแข่งกับเวลา แต่เมื่อผลงานสำเร็จ และรับชมรายการผ่านที่ทีมผลิตขึ้นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ รู้สึกหายเหนื่อย มีกำลังใจ และอยากที่จะนำคำแนะนำต่างๆ ของทีมงาน Thai PBS ไปพัฒนาฝีมือในการผลิตงานข่าวต่อไป รวมถึงรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน แต่บางครั้งอาจถูกมองข้ามไป” 
 
Gen C reporter Thai PBS 5
 
Gen C reporter Thai PBS 4
 
รายการข่าวพลเมืองของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับการออกอากาศผ่านสถานีทีวีดิจิตอล รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ชวนหลงใหลและน่าค้นหาของ จ.ภูเก็ต ทั้งประเด็นยอดนิยมในมิติใหม่ และแง่มุม Unseen in Phuket บอกเล่ากับคนทั้งประเทศ  ยิ่งช่วยตอกย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของ “คนข่าวคุณภาพ” ที่เป็นความหวังของท้องถิ่น ในการช่วยขยายประเด็นที่สร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อสาธารณะในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรม 
 
กล่าวได้ว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นหนึ่งในหน่วยที่บ่มเพาะ ปลูกฝัง และสร้างนักสื่อสารมวลชนสู่วิชาชีพแขนงต่างๆ ในสังคม เพราะท้องถิ่นมุ่งหวังกระจกสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น และด้วยแนวคิดที่ว่า คุณภาพของสื่อคือคุณภาพของสังคม เป็นอุดมการณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ยึดมั่นสร้างสรรค์สื่อมวลชนรุ่นใหม่ ที่มีพร้อมทั้งฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ เสมอมา
 
 
 
 
 
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2933 times Last modified on วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2559 11:18

Media