วันพุธ, 03 สิงหาคม 2559 10:17

ต้นแบบนักคิด จากครูสู่ศิษย์ บ่มเพาะ “นักออกแบบ Mascot รุ่นเยาว์” ผงาดระดับประเทศ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thailand mascot design education
 
ในแวดวงการตลาด นอกจากแบรนด์ หรือโลโก้ แล้ว ยังมีเครื่องมืออีกหนึ่งประเภท คือ Mascot ที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นเสมือนตัวชูโรงที่มอบบุคลิกน่ารักสดใส สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็น และสร้างการจดจำ ถือเป็นงานออกแบบที่เป็นหมัดเด็ดของนักการตลาด ใช้มัดใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย มักจะได้เห็นกันอย่างชินตาในงานกีฬาระดับโลก ทำให้ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระดับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งจากการจัดประกวดแข่งขันออกแบบ Mascot และการนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ อันเป็นการสร้างสีสัน และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างคึกคักได้เสมอมา 
 
thailand mascot design education 1
 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นอกจากจะจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะให้กับนักศึกษา ทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์แนวคิด และการฝึกฝนการปฏิบัติในแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และกราฟฟิกดีไซน์ นอกจากนี้ยังมีศาสตร์ด้านการออกแบบ Mascot ซึ่งสาขาวิชาศิลปกรรม ได้นำร่องจัดการสอนขึ้นมาในปีการศึกษา 2558 โดยการดูแลของ ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำของสาขา และนักออกแบบ Mascot เจ้าของรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้สอนทุกกระบวนการกว่าจะสำเร็จเป็น Mascot หน้าตาน่ารัก สดใส และเพียงแค่ 1 เทอม ก็สามารถสร้างผลผลิต Mascot ด้วยฝีมือของนักศึกษาที่สร้างชื่อได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบ Mascot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 และนี่คือทัศนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความสำเร็จเหล่านี้...
 
thailand mascot design education 3
 
thailand mascot design education 2
 
ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม เล่าถึงที่มาของการเป็นมหาวิทยาลัยนำเทรนด์ เกี่ยวกับการออกแบบ Mascot มาสอน ว่า “สาขาวิชาฯ ได้สอดแทรกการออกแบบด้าน Mascot ลงไปในรายวิชาชื่อ ‘การเขียนภาพประกอบ’ ซึ่งเริ่มต้นจากการสอนการสร้างสรรค์ภาพลายเส้น ลงสีน้ำหรืออะครีลิค เพื่อการนำไปใช้ประกอบในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนมีพื้นฐานความเข้าใจและทักษะพอสมควรแล้ว จากการทำด้วยมือ (วาด) จึงให้นักศึกษาทดลองผลิตงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Adobe Illustrator) เพราะมีความทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถประยุกต์สร้างสรรค์งานได้หลากหลาย นำมาต่อยอดเป็นการออกแบบ Mascot และออกแบบภาพการ์ตูน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ จึงเลือกโจทย์ในการออกแบบ Mascot ของจริง จากรายการประกวดต่างๆ ที่เปิดรับผลงาน ส่งผลดีต่อการผลิตงานของนักศึกษา ที่ออกแบบอย่างมีเป้าหมาย และสำหรับผลงานใดที่มีมาตรฐานน่าพอใจ สาขาวิชาฯ ก็จะส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบผลสำเร็จเมื่อ นายพงศธร เพ็ชรเวช รับรางวัลชมเชย ในการประกวด Mascot ระดับชาติ เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ หรือรุ่นน้อง เกิดความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปราณีตและมีสไตล์มากขึ้น”
 
thailand mascot design education 4
 
ในส่วนของ นายไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม เผยว่า “สาขาวิชาศิลปกรรม มีนโยบายในการพัฒนาทักษะความเลิศด้านศิลปะทุกแขนง ที่สอดรับกับกระแสความต้องการทางสังคม เนื่องจากนักศึกษาในสาขาศิลปะ จำเป็นต้องมีความถนัดเฉพาะด้าน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเอง คำว่าศิลปินไส้แห้ง ใช้ไม่ได้แล้วกับผู้ทำงานศิลปะในยุคใหม่ เพราะเราต้องการให้ว่าที่ศิลปินรุ่นใหม่ของเรา มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาฯ ได้เฟ้นหาและทุ่มเทกับการเรียนการสอนด้านศิลปะในมิติอื่นๆ นอกจากด้านวาดเขียนและปั้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบจะสร้างความได้เปรียบอย่างสูงกับผู้มีไอเดียศิลป์บรรเจิด โดยเฉพาะงานออกแบบ Mascot เป็นอีกศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะมีนักออกแบบไม่มาก แต่ตลาดต้องการเป็นอย่างสูง ข้อได้เปรียบนี้เองที่ทำให้เรานำมาเริ่มผนวกไปในรายวิชา โดยเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญพิเศษของผู้สอน และมีแนวคิดว่าหากได้รับผลการตอบรับอย่างดี จะนำไปประกอบอยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมในอนาคตต่อไป”
 
thailand mascot design education 5
 
ด้าน นายพงศธร เพ็ชรเวช นักศึกษาเจ้าของผลงาน น้องไฟฟ้า Mascot รางวัลชมเชยของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ กล่าวความรู้สึกหลังจากรับรางวัล ว่า “ปลื้มใจที่ผลงานออกแบบได้รับความสนใจ และถูกยกย่องให้รับรางวัล ท่ามกลางผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ที่มีประสบการณ์มากกว่า ต้องขอขอบคุณสาขาวิชาศิลปกรรม และ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ที่นำหลักการออกแบบ Mascot มาสอนให้ ตั้งแต่การสร้างแนวคิดจากโจทย์การประกวด การลงเส้น ใส่รายละเอียดคาแรกเตอร์ Mascot ให้สวยงาม น่าสนใจ ไปจนถึงการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากเดิมไม่มีความถนัด เมื่อได้ลองทำดู พบว่าไม่ยากอย่างที่คิด และสามารถต่อเติมไอเดียออกไปได้อีกมากมาย ทั้งยังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพราะมีความแม่นยำในเรื่องของสี สัดส่วน รวมถึงสะดวกในการส่งผลงาน หรือเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อออนไลน์ หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะตั้งใจฝึกฝนงานด้านการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะ และการออกแบบศิลป์ทุกแขนง มาศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เพราะอาจารย์ทุกท่านมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด และยกระดับคนทำงานศิลป์ให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง”
 
ความสำเร็จของครู ถ่ายทอดสู่ศิษย์ อย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลรางวัลระดับประเทศด้าน Mascot ที่ อาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต สามารถสร้างชื่อระดับประเทศนั้น เป็นเครื่องการันตีถึงพัฒนาการด้านการเรียนการสอนศิลปะของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต Mascot ฝีมือนักศึกษาราชภัฏภูเก็ต จะออกสู่สายตาประชาชนมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ Mascot รุ่นใหม่ บ่มเพาะฝีมือให้เก่งฉกาจยิ่งขึ้นต่อไป 
 
thailand mascot design education 6
thailand mascot design education 7
thailand mascot design education 8
thailand mascot design education 9
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 2307 times Last modified on วันพุธ, 03 สิงหาคม 2559 10:33