วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 09:00

กำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59)

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) เข้าร่วมการทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ http://gg.gg/schedulev1

 

ในการนี้ สำนัก ประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส59) ทุกสาขาวิชามารับตารางสอบ Exit Exam ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 เวลา 08.45 – 16.30 น.

Read 1003 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562 09:04