วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 10:48

รับสมัคร นศ.ปริญญาโท MBA ปีการศึกษา 2559

Written by
Rate this item
(7 votes)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเปิดรับสมัครนักศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
Read 8221 times Last modified on วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 11:12