วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 11:24

ประกาศเรื่องการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Written by
Rate this item
(3 votes)
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
ขอให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 07.30 น. เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
 
***หมายเหตุ นักศึกษาไม่ต้องเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ปกครอง****
 
การเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 
 
ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงทะเบียนเวลา 07.00 น. โดยนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเท่านั้น
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 หรือติดต่อหมายเลข 086 476 1516 หรือ 086 478 3923
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 13284 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 11:36