วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 13:16

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559
1. นักศึกษาที่มีรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการเข้าร่วมพิธีการรับมอบทุนในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา

3. หากนักศึกษาไม่มาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559
4. หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 086 - 476-1516

คลิ๊กดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

>>>http://www.pkru.ac.th/th/news/student/35-breaking-news/download/595_91288e95c06b0906810518a2b77491fe

Read 2116 times Last modified on วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 13:31

Related items