วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 09:11

การลงนามการกู้ ในแบบยืนยันการกู้ ภาคเรียนที่ 1 /2560 ของนักศึกษารุ่น 56

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง การลงนามการกู้ ในแบบยืนยันการกู้ ภาคเรียนที่ 1 /2560 ของนักศึกษารุ่น 56 
 
ตามที่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดเรียนในระบบทั่วไป (ไม่ได้เข้าระบบอาเซียน) และ นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ฯ จึงประกาศให้นักศึกษา มาลงนามการกู้ กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบการลงนามการกู้ ด้วย 
 
*** หมายเหตุ ***  1. นักศึกษาต้องลงนามการกู้ กยศ. ด้วยตัวนักศึกษาเอง 2. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ 
Read 1141 times

Related items