วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 08:18

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2560 
 
ให้นักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 13) หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อให้ติดต่องาน กยศ.โดยด่วน
 
 
หมายเหตุ
 
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อห้อง กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 โทร 075-211959 ต่อ 1342 หรือ 086 478 0062 
Read 2538 times Last modified on วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 12:22

Related items