วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559 15:07

การดำเนินการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ด้วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษาผู้กู้กองทุนฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงประกาศให้นักศึกษาดำเนินการตามประกาศนี้
 
  1. ให้นักศึกษาเข้าไปยื่นกู้ ในระบบ e-Studentloan  ตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2559 และให้นักศึกษาพิมพ์แบบยื่นกู้เก็บไว้เพื่อส่งให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามวันที่กองทุนกำหนด
  2. ให้นักศึกษานำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ตามกำหนดการดังนี้ (โดยนักศึกษานำคูปองแสดงการทำกิจกรรม กยศ. จำนวน 18 ชั่วโมง ส่วนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนให้ติดต่อศูนย์ประสานงานนอกเวลาเรียน และ แนบคูปองการทำกิจกรรม กยศ. จำนวน 9 ชั่วโมง 
 student loan 11
 
Read 2394 times Last modified on วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559 16:26

Related items