วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 13:32

ประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 58 รับเอกสารปัจฉิมนิเทศ

Written by
Rate this item
(3 votes)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 12.30 น  ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์  ศูนย์ประชมุ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) รุ่นตกค้าง
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ประกาศให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องนักศึกษา ภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) รุ่น 58 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/และนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) รุ่นตกค้าง จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มารับเอกสารเกี่ยวกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาได้ที่ ห้องแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ติดต่อสอบถาม โทร 0 7652 3094-7 ต่อ 1320 
 
Read 1115 times

Related items