วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 09:59

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน บริการสวัสดิการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง รวมถึงแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ 
 
  • ในการนี้มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้ 
  • เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก วังอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. (แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย) 
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ 
  • การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
  • พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 
  • กิจกรรมรับน้อง PKRU 2018 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 
สอบถามเพิ่มเติม 0 7621 1959 ต่อ 1320 
Read 5012 times

Related items