วันพุธ, 02 มีนาคม 2559 15:53

เชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru

ประกาศ ขอให้ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติรุ่น 55 และรุ่น 54 สายวิชาชีพครู รับเอกสารการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่งานแนะแนว ฯ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) ชั้น 3 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และส่งเอกสารดังกล่าวก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2559

และมหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการต่างๆ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ออกหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศดังกล่าว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตตามรายละเอียดด้านล่าง 

http://www2016.pkru.ac.th/th/news/51-annoucement/download/265_d6deec6be99282e3b0a4cda7951c3dc8

หากมีข้อสงสัย ติดต่องานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 086 476 1516 หรือ 086 889 7936

กำหนดการ

  •  07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนปัจฉิมนิเทศ (เช้า)
  • 09.00 - 09.20 น. พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ โดย อธิการบดี
  • 09.20 - 09.50 น. บรรยายการขอจบการศึกษา
  • 09.50 - 10.40 น. การเตรียมตัวการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  • 10.40 - 11.30 น. บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน สู่ตลาดแรงงานอาเซียน"
  • 11.30 - 12.10 น. บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน"
  • 12.10 - 12.30 น. การคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
Read 5103 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2559 13:49