วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 16:20

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
 
ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้กำหนดวันสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  ดังนั้น ขอเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์ ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา จากเดิม เป็นวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา  (นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)  และนักศึกษาต้องส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ด้วย (เอกสารที่ส่งต้องผ่านการตรวจในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ก่อน)  และ ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต จะมาบริการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อจัดทำสัญญา กยศ. ให้นักศึกษาด้วย นักศึกษาต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย (เปิดบัญชีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  
*** หมายเหตุ ***  
  1. นักศึกษาที่สัมภาษณ์ได้ต้องผ่านการตรวจเอกสารในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 แล้ว
  2. นักศึกษาต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ เขียนเบอร์โทรศัพท์ ในสำเนาบัตรประชาชนด้วย
  3. ให้นักศึกษาติดตามประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเคร่งครัด
Read 3005 times

Related items