วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560 13:46

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปัจฉิมและปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
งานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559
 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.30 น.
หมายเหตุ นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (เสาร์ -อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2559 
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.30 น.
หมายเหตุ นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Read 2964 times