วันเสาร์, 04 สิงหาคม 2561 15:24

ประกาศเชิญประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการเป็นนักศึกษาทุน

Written by
Rate this item
(0 votes)
ด้วยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการดำเนินการจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษา (ทุนแบบให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2561 จึงขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายเก่าทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติการเป็นนักศึกษาทุน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา 
 
หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
Read 1636 times

Related items