วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 11:15

เชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม Thailand 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรม Thailand 4.0 ในวันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา (กิจกรรมบังคับของงานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

Read 1327 times

Related items